Filters
Close

APP Development Smart Candle Light Solution

[Intelligent Home Control System] Serial port wifi realizes control and management of candle light (switch, dimming, color grading, etc.) in the home environment, supports LAN and remote control, supports timing function, and supports Android and iOS platforms.
$2,389.59

Giới thiệu chức năng

1. Dựa trên 2.4G, giải pháp cổng thông minh di động cổng nối tiếp wifi

2. Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng, màu sắc và các điều kiện làm việc khác

3. Cài đặt thời gian, điều khiển từ xa

4. Hỗ trợ điều khiển đơn và nhiều điều khiển đồng thời

5. Hỗ trợ chức năng chuyển đổi tiếng Trung và tiếng Anh

Giao diện xem trước 

Tel: 188929907 / 15118072515
Fax: 0755-83575189
Website: http //www.gicisky.com
E-mail: mqw@gicisky.com
E-mail: ellen@hlktech.com
Address: Longhua Mingzhi, Shenzhen 3rd Floor, West Gate, Cai Yue Building, 24th